Ouders

Een speciaal aanbod van Stichting Wisselwerking Stedendriehoek is de oudercoaching. Andere termen hiervoor zijn PPG en OPAd. Wat kunt u verwachten? Er zijn verschillende trajecten mogelijk, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en het systeem: U kunt een kort traject volgen waarin een enkelvoudige vraag bij de kop gepakt wordt (OPAd gezinsbegeleiding) Bij complexere opvoedingsvragen kan een langer traject gevolgd worden volgens de PPG (Praktische pedagogische gezinsbegeleiding) methodiek. Een gestructureerde methodiek, waarbij samengewerkt wordt met de ouders. De methodiek is oudergericht en de nadruk ligt op datgene wat goed werkt. Er wordt hierbij ook gewerkt met videobegeleiding. Een ander traject dat u met mij kunt doorlopen is ondersteuning bij het begeleiden van andere betrokken professionals, omtrend de opvoedproblematiek van uw kind. Ook weer vanuit een vraaggerichte en oudergerichte methodiek.