Welkom

Stichting Wisselwerking Stedendriehoek is een nieuwe organisatie in de regio van Zutphen Apeldoorn en Deventer. Stichting Wisselwerking Stedendriehoek is een plek waarbij ouders en kinderen centraal staan en de vraaggestuurde dienstverlening cliëntgericht is. De stichting biedt: • Kind begeleiding individueel • Kinderactiviteiten(in kleine groepen) • Oudercoaching (OPAd en PPG) • (Therapeutisch) paardrijden De stichting richt zich met name op ouders met kinderen waarbij (mogelijk) sprake is van een vorm van autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid en (andere) vormen van sociale ontwikkelingsstoornissen. De stichting richt zich ook op ouders met één van deze problematieken.


Visie

Wij werken transparant. Onze focus ligt bij de ouders, omdat we er vanuit gaan dat de ouders de spil zijn in het welzijn van de kinderen. We denken dat welzijn van de kinderen alleen gewaarborgd kan worden wanneer ouders zich een goede opvoeder kunnen voelen. De stichting biedt daarom ondersteuning aan ouders en geeft de kinderen de mogelijkheid tot leuke, zinvolle en leerzame activiteiten. De activiteiten voor de kinderen zijn gericht op spel, ontdekken, dieren en natuur. We zoeken naar dingen waarmee kinderen zich kunnen verbinden. Door zich te verbinden kunnen kinderen zich gemotiveerd voelen om te ontwikkelen en nieuwe stappen te maken. Stichting Wisselwerking heeft een Raad van toezicht. In de Raad van Toezicht zitten drie maatschapelijk betrokken leden. Het zijn ondernemers die zoeken naar vernieuwing in de maatschapij. Momenteel zitten in de Raad van Toezicht: Arjan Verschuur Lammert Huizinga Erika Meershoek